Обучения за квалификационни групи по електробезопасност

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Отново фатален инцидент – на 25.08.2017 г.  загинаха на място трима мъже, а четвърти е в тежко състояние след удар от волтова дъга, в т.ч. собственикът на фирмата.

Злополуките, свързани със смърт или тежки наранявания поради поражение от електрически ток продължават да се случват редовно поради подценяване на правилата за безопасност при работа. От една страна често забравяме колко опасен може да бъде, от друга – широкото използване на ел. ток е предпоставка за излагането на риск на най-голям брой работници.

Това се доказва и от големия брой допуснати трудови злополуки с фатален край през последните години:
  • Ел. техник загива от волтова дъга при изкачване по стълба на 20 киловолтов далекопровод;
  • Служител на кабелен оператор загива от нерегламентирана мрежа с напрежение 235-240 волта;
  • Работник загива от поражение от ел. ток от проводник с нарушена изолация;
  • Работник загива при промяна на електромерни табла;
  • Автомонтьор загива от поражение от ел. ток от удължител, който в двата си края е имал щепсели, а не щепсел и контакт, и в момента на изключване щифтовете на щепсела са били под напрежение и т.н.

Анализът на причините за възникналите трудови злополуки показва слабости в организацията на дейността по осигуряване на електробезопасност, в т.ч. неефективен контрол, подценяване на инструктажите и обученията на работещите по ел. безопасност, извършване на непозволени операции по време на работа.

Инспекцията по труда следи травматизма на национално и областно нива и планира проверки по този показател.

Електробезопасността в предприятията

Предвид на данните от злополуките и инцидентите в областта на електробезопасността и докладите на Инспекцията по труда, в които е посочено че една значителна група установени нарушения са свързани с обучението на персонала по ел. безопасност.

Целта на Центъра за професионално обучение на EXTREME 7 е да осигури необходимата и достатъчна информация по всички въпроси, свързани с електробезопасността, да мотивира работещите за спазване на правилата и за предотвратяване и намаляване на трудовите злополуки и инциденти.

EXTREME 7, гр. Пловдив организира специализирани курсове, като ви предоставя своята покана за участие.

ОБУЧЕНИE ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ДО И НАД 1000 V

Основание за провеждане Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V – веднъж на 2 год. за изпълнителски електротехнически персонал.
Изисквания на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи – ежегодно за изпълнителски електротехнически персонал.
Обучението е задължително за: енергетици, електротехници, електромонтьори, лицата управляващи машини и съоръжения захранвани с ел. енергия, механици, монтажници, електроженисти, лица работещи с ръчни ел. инструменти, кранисти на кранове с ел. задвижване, водачи на повдигателни съоръжения, специалисти извършващи профилактика, ремонт и настройка на компютърна техника, оперативно- ремонтен персонал, настройчиците на КИП и А, лаборантите в ел. лаборатории, лицата които водят Дневника за изправността на ръчните ел. инструменти, лицата, които ръководят работата по техническата експлоатация, обслужване и ремонт, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания, лица издаващи наряди за ел. уредби до и над 1000 V.
Дати на провеждане  28.04.2020 г., 27.05.2020 г., 23.06.2020 г.

Забележка: Курсът по електробезопасност може да се организира по допълнително договаряне на място, във Вашето предприятие или обект в удобно за Вас време, при предварително заявена минимална група от 7 човека.

Място и час на провеждане на обучението ОНЛАЙН
ЧАС: 10:00 – 11:30
Цена за един участник За I-ва и II-ра квалификационна група по електробезопасност – 80.00 лв. /без ДДС/; за III, IV и V-та кв. група – 100,00 лв. /без ДДС/
КЪМ КУРСОВЕ

Електробезопасност

Лектор: 

На завършилите обученията ще бъдат издадени удостоверения.

Предварителната заявка за участие е задължителна и се подава на e-mail: office@extreme7.eu

Телефони:

Плащането можете да извършите след регистрация:
– по банковата сметка на: